Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH sản xuất máy móc thiết bị chế biến gỗ Qingdao Shanshui được thành lập năm, cọ vị trí tại khu công nghiệp phát triển kinh tế- kĩ thuật Qingdao, là một trong những công ty nổi tiếng của Trung Quốc ngành sản xuất máy chế biến gỗ.  Công ty đặc biệt nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị dùng cho sản đồ nội thất, với vai trò là “doanh nghiệp quốc gia kĩ thuật cao”, “daonh nghiệp khoa học phi chính phủ Qingdao”, “Chủ tịch hiệp hội sản xuất máy chế biến gỗ”, “ nhà cung cấp máy chế biến gỗ và máy kiểm định chất lượng quốc gia”, “phó chủ tịch hiệp hội cung cấp dụng cụ máy móc xây dựng và dụng cụ máy chế biến gỗ

      

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật